Dworzec Główny w Szczecinie czeka przebudowa

10 Sie

Dworzec Główny w Szczecinie zostanie gruntownie przebudowany. Jest to jedna z najstarszych stacji kolejowych w Polsce. Budynek dworca powstał w około 1900 roku.

Realizacja inwestycji planowana jest w terminie od 14 września 2014 do 31 października 2015 r. Jest to bez wątpienia za mało czasu na zrealizowanie wszystkich planowanych prac związanych z przebudową dworca. Sama przebudowa głównego budynku dworca zajmie około trzech lat. Uzyskane środki na planowaną inwestycję szacuje się na około 150 mln zł. W przetargu na wykonawcę przebudowy obiektu wyłoniono konsorcjum spółek Winnicki i Maxto. Zwycięska firma zaoferowała zrealizowanie inwestycji za 99,62 mln zł. Druga oferta została złożona przez szczeciński Energopol, który oszacował koszta realizacji projektu na 140,84 mln zł. Decydującym kryterium wyboru wykonawcy projektu była cena. Dworzec Główny w Szczecinie stanie się nowoczesny i bardziej funkcjonalny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „projektuj, buduj”. Modernizacji zostaną poddane również perony i torowiska przylegające do dworca, a także przejścia prowadzące do głównego budynku – tunel podziemny i zadaszona kładka nad torami. Nowymi elementami w infrastrukturze przebudowanego dworca, będą m.in nowa kładka łącząca bezpośrednio ul. Owocową z dworcem i peronami zakończona ruchomymi schodami.

W miejscu dobudówki dworca, gdzie mieści się punkt przeładunku przesyłek Poczty Polskiej powstanie wejście z tarasem widokowym. Na szczecińskim dworcu zostanie zainstalowany nowy system monitoringu, który usprawni bezpieczeństwo pasażerów. PKP informuje, że dalsze inwestycje będą przeprowadzane w miarę możliwości. Pojawiają się także plany wybudowania dworca górnego i dworca dla autobusów i busów, którego plan pojawia się na wizualizacjach. Teren pod budowę dworca górnego nie należy do PKP i należało by tą sprawę uregulować z władzami miasta, które są właścicielem terenu przy Placu Zawiszy. Przeprowadzone prace będą odbywały się w sposób nie koligujący z funkcjonowaniem dworca. Jak zapowiada właściciel firmy, która przygotowała program funkcjonalno-użytkowy dla szczecińskiego dworca – odległość od dworca do drzwi pociągu skróci się średnio o 120 m. Przebudowany Dworzec Główny w Szczecinie zostanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.